Regulamin strony

Regulamin strony WWW. officium-nieruchomosci.pl

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników strony www.officium-nieruchomosci.pl, skierowanej do wszystkich zainteresowanych kupnem, sprzedażą bądź wynajmem nieruchomości oraz wyceną nieruchomości, której właścicielem jest OFFICIUM  NIERUCHOMOŚCI ul. A.Frydeckiego 3 lok.7; 54-115 Wrocław.

II. DEFINICJE

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

OFFICIUM - OFFICIUM  NIERUCHOMOŚCI ul. A.Frydeckiego 3 lok.7; 54-115  Wrocław

Strona – www.officium-nieruchomosci.pl

Zasoby - udostępniane Użytkownikom w ramach strony, na zasadach i w zakresie określonym
w niniejszym regulaminie, materiały obejmujące w szczególności informacje dot. ofert kupna, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości oraz formularze kontaktowe Użytkowników strony.

Użytkownik - osobę korzystającą z zasobów strony w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie

 

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW STRONY

Dostęp do zasobów strony nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji na stronie. Korzystanie z usług na Stronie wymaga posiadania przez Użytkownika dostępu do komputera z dostępem do Internetu, przeglądarką internetową oraz czynnej i prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej. OFFICIUM zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Strony: MS Internet Explorer od 8.0, Firefox od 5.0, Chrome od 10.0, Opera od 10.0.

IV. ZAKRES i WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH NA STRONIE

 1. OFFICIUM zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów strony na czas nieoznaczony oraz umożliwia Użytkownikom:

  1. przeglądanie ofert kupna, sprzedaży, wynajmu nieruchomości oraz wyszukiwanie odpowiednich ofert według wybranych kryteriów (cena, rodzaj nieruchomości; metraż; mieszkanie/ dom/ działka /obiekt…….)

 2. Kontakt za pośrednictwem danych kontaktowych umieszczonych w zakładce Kontakt

 3. Na Stronie nie dochodzi bezpośrednio do zawarcia żadnej umowy pomiędzy OFFICIUM
  a Użytkownikiem.

 4. Przeglądanie ofert oraz wyszukiwanie ofert według odpowiednio podanych kryteriów nie wymaga podania przez Użytkowników żadnych danych osobowych,

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z dobrymi obyczajami.


 

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. OFFICIUM oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby strony są zbierane i redagowane z należytą starannością.

 2. OFFICIUM nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów strony.

 3. OFFICIUM nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów strony zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 4. OFFICIUM wszystkie swoje usługi świadczy dokładając należytej staranności, z uwzględnieniem jej profesjonalnego charakteru.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONY

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422 –t. jedn.) oraz innymi właściwymi przepisami.

 2. Dane przetwarzane są w celach kontaktowych.

 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest OFFICIUM. Dane mogą być przekazane podmiotom współpracującym z OFFICIUM na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych lub organom administracji państwowej zgodnie z przepisami prawa

 4. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację kontaktu.

 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych oraz ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem,

 6. Użytkowni ma prawo żądania dostępu do danych przetwarzanych przez OFFICIUM , sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez OFFICIUM lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.

 7. Skorzystanie z praw, jest realizowane za pomocą wysłania wiadomości na adres biuro@officium-nieruchomosci.pl

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

 1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 2. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach WWW strony.

 3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.

 4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Strony można kierować na adres siedziby OFFICIUM oraz na adres e-mail: biuro@officium-nierucomosci.pl


 

Regulamin obowiązuje od 20.05.2018 roku


 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem